Soi Cầu ComBo BTL+STL+X2+Đ8S Víp

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây combo vip sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Phí Lấy Cầu => ( 1.000.000 Vnđ )
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
Hộ Trợ Thẻ : Viettel, Vinaphone, Mobifone, Zing Card…
Uy Tín – Chính Xác Nhất

 

Nạp Thẻ Nhận Số Tại Đây

Thông báo: Đây là bảng thống kê lấy số của tất cả anh em đã theo hàng ngày, chúng tôi cập nhật hoàn toàn chính xác 100% như số mà mọi người đã nhận được.
Thống Kê Gói Cầu Lô Đề Siêu Víp
⋆ Ngày 27/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : Chờ kết quả
* Song thủ lô : Chờ kết quả
* Xiên 2 Víp :Chờ kết quả
* Đề 8 số : Chờ kết quả
⋆ Ngày 26/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 16 ăn lô 16
* Song thủ lô : 67 76 trượt
* Xiên 2 Víp : 12 01 ăn lô 01
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 25/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 trượt
* Song thủ lô : 56 65 ăn lô 56 65X2
* Xiên 2 Víp : 34 87 trượt
* Đề 8 số : 70 71 72 73 75 77 78 79 ăn đề 79
⋆ Ngày 24/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 16 ăn lô 16
* Song thủ lô : 39 93 ăn lô 39
* Xiên 2 Víp : 79 81 trượt
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 23/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 80 ăn lô 80
* Song thủ lô : 27 72 ăn lô 27
* Xiên 2 Víp : 78 02 ăn lô 78
* Đề 8 số : 41 42 43 45 46 47 48 49 trượt
⋆ Ngày 22/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 79 trượt
* Song thủ lô : 01 10 ăn lô 10
* Xiên 2 Víp : 61 15 ăn lô 15
* Đề 8 số : 12 13 14 15 16 17 18 19 ăn đề 14
⋆ Ngày 21/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 46 ăn lô 46
* Song thủ lô : 03 30 ăn lô 03
* Xiên 2 Víp : 65 91 ăn lô 91
* Đề 8 số : 31 32 34 35 36 37 38 39 trượt
⋆ Ngày 20/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 64 ăn lô 64
* Song thủ lô : 67 76 ăn lô 67
* Xiên 2 Víp : 78 98 trượt
* Đề 8 số : 00 01 02 03 04 05 06 08 ăn đề 03
⋆ Ngày 19/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 52 ăn lô 52
* Song thủ lô : 34 43
* Xiên 2 Víp : 02 12 ăn lô 12X2
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 trượt
⋆ Ngày 18/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 60 trượt
* Song thủ lô : 16 61 ăn lô 61
* Xiên 2 Víp : 72 89 ăn lô 72
* Đề 8 số : 00 02 04 05 06 07 08 09 ăn đề 04
⋆ Ngày 17/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 41 ăn lô 41
* Song thủ lô : 59 95 trượt
* Xiên 2 Víp : 20 21 ăn lô 31
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57trượt
⋆ Ngày 16/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13
* Song thủ lô : 46 64 trượt
* Xiên 2 Víp : 70 93 ăn xiên 70 93
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 trượt
⋆ Ngày 15/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 47 trượt
* Song thủ lô : 35 53 ăn lô 53
* Xiên 2 Víp : 43 97 ăn lô 97
* Đề 8 số : 40 42 43 45 46 47 48 49trượt
⋆ Ngày 14/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 ăn lô 05
* Song thủ lô : 18 81 ăn lô 81
* Xiên 2 Víp : 45 70 ăn lô 70
* Đề 8 số : 12 13 14 15 16 17 18 19trượt
⋆ Ngày 13/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 21
* Song thủ lô : 35 53 trượt
* Xiên 2 Víp : 59 85 ăn lô 59
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 57 58 59 ăn đề 50
⋆ Ngày 12/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 37 ăn lô 37
* Song thủ lô : 01 10 ăn lô 10
* Xiên 2 Víp : 71 94 ăn lô 94
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 78 trượt
⋆ Ngày 11/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 ăn lô 12
* Song thủ lô : 67 76 trượt
* Xiên 2 Víp : 79 27 ăn lô 79
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 57 58 59 trượt
⋆ Ngày 10/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 45 trượt
* Song thủ lô : 68 86 ăn lô 68
* Xiên 2 Víp : 45 91 ăn lô 91
* Đề 8 số : 30 32 34 35 36 37 38 39 trượt
⋆ Ngày 09/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 51 ăn lô 51X3
* Song thủ lô : 36 63 trượt
* Xiên 2 Víp : 14 09 ăn lô 14
* Đề 8 số : 50 51 53 55 56 57 58 59 trượt
⋆ Ngày 08/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 98 trượt
* Song thủ lô : 46 82 ăn lô 82
* Xiên 2 Víp : 93 20 ăn lô 20
* Đề 8 số : 71 72 73 74 75 76 78 79 ăn đề 76
⋆ Ngày 07/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 43 ăn lô 43
* Song thủ lô : 07 70 trượt
* Xiên 2 Víp :38 90 ăn lô 38
* Đề 8 số : 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
⋆ Ngày 06/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 17 ăn lô 17
* Song thủ lô : 46 64 ăn lô 46X2
* Xiên 2 Víp :12 53 trượt
* Đề 8 số : 40 42 43 45 46 47 48 49 trượt
⋆ Ngày 05/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 24 ăn lô 24
* Song thủ lô : 89 98 trượt
* Xiên 2 Víp : 48 97 ăn lô 97X2
* Đề 8 số : 40 41 42 43 45 46 47 48 trượt
⋆ Ngày 04/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 20 trượt
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 28 12 ăn lô 28
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 trượt
⋆ Ngày 03/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 21X2
* Song thủ lô : 45 54 trượt
* Xiên 2 Víp : 08 74 ăn xiên 08 74
* Đề 8 số : 60 61 62 63 65 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 02/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 14 ăn lô 14
* Song thủ lô : 23 32 trượt
* Xiên 2 Víp : 09 80 ăn xiên 09 80
* Đề 8 số : 90 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 01/09/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 trượt
* Song thủ lô : 27 72 ăn lô 27
* Xiên 2 Víp : 90 68 ăn lô 68
* Đề 8 số : 71 72 73 74 75 76 78 79 ăn đề 79
⋆ Ngày 31/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 20 trượt
* Song thủ lô : 15 51 ăn lô 51X2
* Xiên 2 Víp : 47 93 ăn lô 93
* Đề 8 số : 10 12 13 15 16 17 18 19 trượt
⋆ Ngày 30/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 39 ăn lô 39
* Song thủ lô : 02 20 ăn lô 02
* Xiên 2 Víp : 41 69 ăn lô 41
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 29/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 24 ăn lô 24
* Song thủ lô : 17 71 ăn lô 17 71
* Xiên 2 Víp : 54 98 trượt
* Đề 8 số : 71 72 73 74 75 76 77 78 ăn đề 78
⋆ Ngày 28/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 ăn lô 12X2
* Song thủ lô : 25 52 trượt
* Xiên 2 Víp : 80 92 ăn lô 92
* Đề 8 số : 70 71 72 73 75 77 78 79 trượt
⋆ Ngày 27/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 98 ăn lô 98
* Song thủ lô : 27 72 ăn lô 27
* Xiên 2 Víp : 78 36 ăn lô 36
* Đề 8 số : 20 21 23 24 25 26 27 28 trượt
⋆ Ngày 26/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 04 trượt
* Song thủ lô : 58 85 ăn lô 58
* Xiên 2 Víp : 72 92 ăn lô 72
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 67 trượt
⋆ Ngày 25/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 43 ăn lô 43
* Song thủ lô : 39 93 trượt
* Xiên 2 Víp : 45 84 ăn lô 84X2
* Đề 8 số : 40 41 42 43 45 47 48 49 ăn đề 43
⋆ Ngày 24/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 ăn lô 40
* Song thủ lô : 12 21 trượt
* Xiên 2 Víp :41 70 ăn lô 70X2
* Đề 8 số : 80 81 82 83 85 86 87 88 trượt
⋆ Ngày 23/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 45 trượt
* Song thủ lô : 24 42 ăn lô 24
* Xiên 2 Víp : 05 94 ăn lô 94
* Đề 8 số : 50 52 53 54 56 57 58 59trượt
⋆ Ngày 22/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 41 trượt
* Song thủ lô : 68 86 ăn lô 68 86
* Xiên 2 Víp : 25 78 trượt
* Đề 8 số : 71 72 73 75 76 77 78 79 ăn đề 79
⋆ Ngày 21/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 31 trượt
* Song thủ lô : 04 40 ăn lô 40
* Xiên 2 Víp : 24 97 ăn lô 97
* Đề 8 số : 20 21 22 24 25 26 27 28 29 trượt
⋆ Ngày 20/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 61 ăn lô 61
* Song thủ lô : 17 71 ăn lô 71
* Xiên 2 Víp : 23 98 ăn lô 98
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 47 48 trượt
⋆ Ngày 19/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 28 ăn lô 28
* Song thủ lô : 36 63 ăn lô 36X2
* Xiên 2 Víp : 21 92trượt
* Đề 8 số : 50 51 53 54 55 56 57 58 trượt
⋆ Ngày 18/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 71 trượt
* Song thủ lô : 59 95 ăn lô 59X2
* Xiên 2 Víp : 21 92trượt
* Đề 8 số : 60 61 62 63 65 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 17/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 trượt
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 23 70 ăn lô 70
* Đề 8 số : 80 82 83 84 85 86 87 89 trượt
⋆ Ngày 16/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 08 ăn lô 08
* Song thủ lô : 56 65 ăn lô 65
* Xiên 2 Víp : 72 90 ăn lô 72
* Đề 8 số : 01 02 03 04 05 06 07 08 trượt
⋆ Ngày 15/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 trượt
* Song thủ lô : 67 76 ăn lô 67
* Xiên 2 Víp : 18 97 ăn lô 97
* Đề 8 số : 60 62 63 64 65 66 67 68 trượt
⋆ Ngày 14/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 ăn lô 32
* Song thủ lô : 45 54 ăn lô 54
* Xiên 2 Víp : 58 93 ăn lô 93
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 57 58 59 trượt
⋆ Ngày 13/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 27 72 trượt
* Xiên 2 Víp : 75 15 ăn lô 75X2
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 trượt
⋆ Ngày 12/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 trượt
* Song thủ lô : 23 32 ăn lô 32X2
* Xiên 2 Víp : 45 80 ăn lô 80
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 trượt
⋆ Ngày 11/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 10 trượt
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 57 67 ăn lô 67
* Đề 8 số : 90 91 93 94 95 97 98 99 ăn đề 99
⋆ Ngày 10/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 ăn lô 32
* Song thủ lô : 05 50 ăn lô 50
* Xiên 2 Víp : 80 98 ăn lô 80
* Đề 8 số : 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
⋆ Ngày 09/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 67 trượt
* Song thủ lô : 79 97 ăn lô 79
* Xiên 2 Víp : 81 93 ăn lô 93
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 trượt
⋆ Ngày 08/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 ăn lô 54
* Song thủ lô : 36 63 trượt
* Xiên 2 Víp : 80 98 ăn lô 80
* Đề 8 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 trượt
⋆ Ngày 07/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 30 ăn lô 30
* Song thủ lô : 37 73 ăn lô 37
* Xiên 2 Víp : 62 79 ăn lô 79
* Đề 8 số : 80 82 83 84 85 86 87 88 trượt
⋆ Ngày 06/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 04 ăn lô 04
* Song thủ lô : 78 87 trượt
* Xiên 2 Víp : 45 94 ăn lô 94
* Đề 8 số : 40 41 43 45 46 47 48 49 trượt
⋆ Ngày 05/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 47 74 ăn lô 47
* Xiên 2 Víp : 12 83 ăn lô 83
* Đề 8 số : 10 12 14 15 16 17 18 19 trượt
⋆ Ngày 04/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 52 trượt
* Song thủ lô : 16 61 ăn lô 61
* Xiên 2 Víp : 86 96 ăn lô 86X2
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 trượt
⋆ Ngày 03/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 23 trượt
* Song thủ lô : 38 83 ăn lô 38
* Xiên 2 Víp : 74 84 ăn lô 74
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 67 trượt
⋆ Ngày 02/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 19 ăn lô 19
* Song thủ lô : 23 32 trượt
* Xiên 2 Víp : 86 90 ăn xiên 86 90
* Đề 8 số : 60 62 63 64 65 66 67 68 trượt
⋆ Ngày 01/08/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 ăn lô 40
* Song thủ lô : 45 54 trượt
* Xiên 2 Víp : 73 83 ăn lô 83
* Đề 8 số : 20 22 23 24 25 26 27 28 trượt
⋆ Ngày 31/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 trượt
* Song thủ lô : 16 61 ăn lô 61X2
* Xiên 2 Víp : 73 83 ăn lô 83
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 17 trượt
⋆ Ngày 30/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 41 ăn lô 41×2
* Song thủ lô : 37 73 ăn lô 37
* Xiên 2 Víp : 57 98 trượt
* Đề 8 số : 60 62 63 64 65 66 68 69 trượt
⋆ Ngày 29/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 45 54 ăn lô 45
* Xiên 2 Víp : 15 63 ăn lô 63
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 58 ăn đề 58
⋆ Ngày 28/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 08 trượt
* Song thủ lô : 12 21 ăn lô 12
* Xiên 2 Víp : 45 54 ăn lô 45
* Đề 8 số : 90 92 93 94 95 96 87 98 trượt
⋆ Ngày 27/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 26 62 ăn lô 26
* Xiên 2 Víp : 15 90 ăn lô 90
* Đề 8 số : 70 72 73 74 75 76 77 78 trượt
⋆ Ngày 26/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 02 trượt
* Song thủ lô : 23 32 ăn lô 32
* Xiên 2 Víp : 05 94 ăn lô 94X2
* Đề 8 số : 10 11 13 14 15 16 17 18 trượt
⋆ Ngày 25/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 90 trượt
* Song thủ lô : 27 72 ăn lô 27
* Xiên 2 Víp : 98 40 ăn lô 40
* Đề 8 số : 81 82 83 84 85 86 87 89 trượt
⋆ Ngày 23/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 18 ăn lô 18
* Song thủ lô : 59 95 ăn lô 59
* Xiên 2 Víp : 68 82 ăn lô 82
* Đề 8 số : 40 41 43 45 46 47 48 49 trượt
⋆ Ngày 22/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 30 ăn lô 30
* Song thủ lô : 34 43 trượt
* Xiên 2 Víp : 85 93 ăn lô 93
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 67 ăn đề 62
⋆ Ngày 21/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 37 73 trượt
* Xiên 2 Víp : 24 80 ăn lô 80
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 28 trượt
⋆ Ngày 20/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 52 ăn lô 52
* Song thủ lô : 18 81 ăn lô 18
* Xiên 2 Víp : 09 96 ăn lô 09
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 48 ăn đề 44
⋆ Ngày 19/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 23 trượt
* Song thủ lô : 27 72 ăn lô 72
* Xiên 2 Víp : 52 87 ăn lô 87
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 18 trượt
⋆ Ngày 18/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 31 trượt
* Song thủ lô : 45 54 ăn lô 54
* Xiên 2 Víp : 25 78 ăn lô 78
* Đề 8 số : 30 32 34 35 36 37 38 39 trượt
⋆ Ngày 17/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 52 ăn lô 52
* Song thủ lô : 45 54 trượt
* Xiên 2 Víp : 23 91 ăn lô 91
* Đề 8 số : 00 02 03 04 05 06 07 08 ăn đề 06
⋆ Ngày 16/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 ăn lô 35
* Song thủ lô : 23 32 trượt
* Xiên 2 Víp :82 92 ăn lô 92
* Đề 8 số : 70-71-72-73-74-75-76-77 trượt
⋆ Ngày 15/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 ăn lô 40
* Song thủ lô : 78 87 trượt
* Xiên 2 Víp : 17 97 ăn lô 97
* Đề 8 số : 90-91-92-93-95-97-98-99 ăn đề 97
⋆ Ngày 14/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 18 ăn lô 18
* Song thủ lô : 58 85 ăn lô 49
* Xiên 2 Víp : 46 06 ăn lô 46
* Đề 8 số : 61-62-63-64-65-66-67-68 ăn đề 68
⋆ Ngày 13/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 15 ăn lô 15
* Song thủ lô : 28 82 trượt
* Xiên 2 Víp : 73 96 ăn lô 96X2
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 67 trượt
⋆ Ngày 12/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 ăn lô 32
* Song thủ lô : 78 87 trượt
* Xiên 2 Víp : 24 98 ăn lô 24X2
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 57 58 59 trượt
⋆ Ngày 11/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 08 trượt
* Song thủ lô : 35 53 ăn lô 35X2
* Xiên 2 Víp : 08 70 ăn lô 70
* Đề 8 số : 30 31 32 33 35 36 37 38 ăn đề 31
⋆ Ngày 10/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 14 ăn lô 14
* Song thủ lô : 15 51 ăn lô 51
* Xiên 2 Víp : 68 98 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 57 58 59 trượt
⋆ Ngày 09/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 10 trượt
* Song thủ lô : 29 92 ăn lô 29
* Xiên 2 Víp : 87 17 ăn lô 87
* Đề 8 số : 20 22 24 25 26 27 28 29 ăn đề 22
⋆ Ngày 08/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 68 trượt
* Song thủ lô : 80 08 ăn lô 80
* Xiên 2 Víp : 42 53 ăn lô 53
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 17 trượt
⋆ Ngày 07/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 ăn lô 35
* Song thủ lô : 23 32 trượt
* Xiên 2 Víp : 46 16 ăn lô 46
* Đề 8 số : 70 71 72 73 75 76 77 78 ăn đề 76
⋆ Ngày 06/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 24 trượt
* Song thủ lô : 36 63 ăn lô 36X2
* Xiên 2 Víp : 68 72 ăn lô 72
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 05/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 ăn lô 32
* Song thủ lô : 47 74 ăn lô 47
* Xiên 2 Víp : 57 79 trượt
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 trượt
⋆ Ngày 04/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 50 ăn lô 50
* Song thủ lô : 68 86 trượt
* Xiên 2 Víp : 09 49 ăn lô 09X2
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 03/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 ăn lô 54
* Song thủ lô : 48 84 trượt
* Xiên 2 Víp : 08 42 ăn lô 08
* Đề 8 số : 60 62 63 64 65 66 67 68 trượt
⋆ Ngày 02/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 10 ăn lô 10
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 32 23X2
* Xiên 2 Víp : 17 53 trượt
* Đề 8 số : 00 02 03 04 05 06 07 08 trượt
⋆ Ngày 01/07/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 71 ăn lô 71
* Song thủ lô : 34 43 trượt
* Xiên 2 Víp : 87 98 ăn lô 87
* Đề 8 số : 20-21-22-23-24-25-26-27 trượt
⋆ Ngày 30/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13
* Song thủ lô : 67 76 trượt
* Xiên 2 Víp : 09 34 ăn lô 34
* Đề 8 số : 51-52-53-54-56-57-58-59 ăn đề 51
⋆ Ngày 29/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 20 ăn lô 20
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 06 46 trượt
* Đề 8 số : 20-22-23-24-25-26-27-28 ăn đề 20
⋆ Ngày 28/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 trượt
* Song thủ lô : 15 51 ăn lô 15
* Xiên 2 Víp : 06 17 ăn lô 06X2
* Đề 8 số : 50-51-52-53-54-55-56-57 trượt
⋆ Ngày 27/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 61 ăn lô 61
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 45 67 trượt
* Đề 8 số : 60-61-62-63-64-65-66-67 trượt
⋆ Ngày 26/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 82 ăn lô 82
* Song thủ lô : 47 74 trượt
* Xiên 2 Víp : 05 75 ăn lô 05
* Đề 8 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 ăn đề 93
⋆ Ngày 25/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 ăn lô 12
* Song thủ lô : 14 41 trượt
* Xiên 2 Víp : 68 02 ăn lô 68X2
* Đề 8 số : 90 92 93 95 96 97 98 99 trượt
⋆ Ngày 24/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 trượt
* Song thủ lô : 57 75 ặn lô 57
* Xiên 2 Víp : 24 14 ăn lô 24
* Đề 8 số : 50-51-52-53-54-55-56-57 trượt
⋆ Ngày 23/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 98 trượt
* Song thủ lô : 14 41 ặn lô 41
* Xiên 2 Víp : 52-70 ăn xiên 52-70
* Đề 8 số : 90-91-92-93-94-95-98-99 trượt
⋆ Ngày 22/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : trượt
* Song thủ lô : 16 61 ặn lô 16X2
* Xiên 2 Víp :53-84 ăn lô 84
* Đề 8 số : 50-51-52-53-55-57-58-59 trượt
⋆ Ngày 21/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 97 trượt
* Song thủ lô : 47 74 ặn lô 47
* Xiên 2 Víp : 26 42 ăn lô 26
* Đề 8 số : 50-51-52-53-54-55-56-57 trượt
⋆ Ngày 20/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 24 ăn lô 24
* Song thủ lô : 78 87 trượt
* Xiên 2 Víp : 15 98 ăn lô 15X2
* Đề 8 số : 30-31-32-33-34-36-37-38 ăn đề 32
⋆ Ngày 19/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 68 trượt
* Song thủ lô : 07-70 ăn lô 70
* Xiên 2 Víp : 61-20 ăn lô 61
* Đề 8 số : 40-41-42-43-45-46-47-48 trượt
⋆ Ngày 18/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 14 trượt
* Song thủ lô : 02-20 trượt
* Xiên 2 Víp :39-48 ăn lô 39
* Đề 8 số : 50-51-52-53-55-57-58-59 ăn đề 51
⋆ Ngày 17/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 47 trượt
* Song thủ lô : 45-54 ăn lô 45-54
* Xiên 2 Víp :61-04 ăn lô 61X2
* Đề 8 số : 11-12-13-14-15-16-17-18 trượt
⋆ Ngày 16/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 96 ăn lô 96
* Song thủ lô : 35 53 ăn lô 53
* Xiên 2 Víp : 78-98 trượt
* Đề 8 số : 30-32-34-35-36-37-38-39 ăn đề 30
⋆ Ngày 15/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 trượt
* Song thủ lô : 26-62 trượt
* Xiên 2 Víp : 78-98 ăn lô 98
* Đề 8 số : 70-72-73-74-75-76-78-79 trượt
⋆ Ngày 14/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 37 ăn lô 37X2
* Song thủ lô : 02-20 ăn lô 20
* Xiên 2 Víp : 14-56 trượt
* Đề 8 số : 90-92-93-95-96-97-98-99 trượt
⋆ Ngày 13/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 43 trượt
* Song thủ lô : 25-52 trượt
* Xiên 2 Víp : 16-95 trượt
* Đề 8 số : 20-21-22-24-25-27-28-29 trượt
⋆ Ngày 12/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 76 trượt
* Song thủ lô : 26-62 ăn lô 26
* Xiên 2 Víp : 37-82 ăn lô 37
* Đề 8 số : 40-41-42-44-46-47-48-49 ăn đề 42
⋆ Ngày 11/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 15 trượt
* Song thủ lô : 46-64 ăn lô 64
* Xiên 2 Víp : 05-82 trượt
* Đề 8 số : 60-61-62-64-65-67-68-69 ăn đề 60
⋆ Ngày 10/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 13-31 trượt
* Xiên 2 Víp :20-56 trượt
* Đề 8 số : 20-21-22-23-24-27-28-29 trượt
⋆ Ngày 09/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 95 trượt
* Song thủ lô : 46-64 ăn lô 46
* Xiên 2 Víp :20-51 trượt
* Đề 8 số : 60-61-62-64-65-67-68-69 trượt
⋆ Ngày 08/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 08 trượt
* Song thủ lô : 67-76 trượt
* Xiên 2 Víp : 21-51 trượt
* Đề 8 số : 30-31-32-33-35-36-37-39 ăn đề 37
⋆ Ngày 07/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 83 trượt
* Song thủ lô : 46-64 ăn lô 46
* Xiên 2 Víp : 05-21 trượt
* Đề 8 số : 50-51-52-53-54-55-56-57 ăn đề 57
⋆ Ngày 06/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 42 trượt
* Song thủ lô : 26-62 ăn lô 62
* Xiên 2 Víp : 84-97 trượt
* Đề 8 số : 30-31-32-33-35-36-38-39 trượt
⋆ Ngày 05/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 79 ăn lô 79
* Song thủ lô : 26-62 trượt
* Xiên 2 Víp : 43-51 ăn lô 51
* Đề 8 số : 42-43-44-45-46-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 04/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 trượt
* Song thủ lô : 15-51 ăn lô 15
* Xiên 2 Víp : 76-96 ăn lô 76
* Đề 8 số : 00-01-02-03-04-05-06-08 ăn đề 08
⋆ Ngày 03/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 56 trượt
* Song thủ lô : 12-21 ăn lô 12
* Xiên 2 Víp :67-87 trượt
* Đề 8 số : 40-41-44-45-46-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 02/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 51 ăn lô 51
* Song thủ lô : 67-76 ăn lô 76
* Xiên 2 Víp : 40-15 trượt
* Đề 8 số : 40-42-44-45-46-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 01/06/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 42 trượt
* Song thủ lô : 05-50 trượt
* Xiên 2 Víp : 15-36 trượt
* Đề 8 số : 40-41-42-45-46-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 31/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 56 ăn lô 56
* Song thủ lô : 67-76 ăn lô 67
* Xiên 2 Víp : 49-89 trượt
* Đề 8 số : 80-81-82-83-84-86-88-89 trượt
⋆ Ngày 30/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 64 trượt
* Song thủ lô : 45-54 trượt
* Xiên 2 Víp : 01-72 trượt
* Đề 8 số : 80-81-82-83-84-85-86-87 trượt
⋆ Ngày 29/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 19 trượt
* Song thủ lô : 36 63 ăn lô 36
* Xiên 2 Víp : 51 95 trượt
* Đề 8 số : 70-71-73-74-75-76-77-78 trượt
⋆ Ngày 28/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 63 trượt
* Song thủ lô : 12 21 trượt
* Xiên 2 Víp : 84 95 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 56 58 59 ăn đề 59
⋆ Ngày 27/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 01 ăn lô 01
* Song thủ lô : 12-21 trượt
* Xiên 2 Víp : 41-54 ăn lô 54X2
* Đề 8 số : 70-71-73-74-75-76-78-79 trượt
⋆ Ngày 26/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 30 trượt
* Song thủ lô : 45-54 trượt
* Xiên 2 Víp : 04-63 ăn lô 63
* Đề 8 số : 30-31-33-34-35-36-38-39 trượt
⋆ Ngày 25/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 97 trượt
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 56 70 ăn lô 56
* Đề 8 số : 41-42-43-45-46-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 24/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 trượt
* Song thủ lô : 49-94 ăn lô 94
* Xiên 2 Víp : 23-72 ăn lô 72
* Đề 8 số : 30-32-34-35-36-37-38-39 trượt
⋆ Ngày 23/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 68-86 trượt
* Xiên 2 Víp : 36-45 trượt
* Đề 8 số : 20-21-24-25-26-27-28-29 trượt
⋆ Ngày 22/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 ăn lô 40
* Song thủ lô : 23 32 trượt
* Xiên 2 Víp : 90 14 ăn xiên 14 90
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 66 trượt
⋆ Ngày 21/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13
* Song thủ lô : 47 74 trượt
* Xiên 2 Víp : 36 42 ăn lô 42X2
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 trượt
⋆ Ngày 20/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 09 trượt
* Song thủ lô : 57 75 ăn lô 57X2
* Xiên 2 Víp : 31 79 ăn lô 79X2
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 56 57 58 ăn đề 52
⋆ Ngày 19/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 trượt
* Song thủ lô : 78 87 ăn lô 78 87X2
* Xiên 2 Víp : 45 95 trượt
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 17 ăn đề 17
⋆ Ngày 18/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 17 trượt
* Song thủ lô : 35-53 ăn lô 53
* Xiên 2 Víp :04 18 ăn lô 18
* Đề 8 số : 50 52 53 54 55 56 57 58 trượt
⋆ Ngày 17/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 57 trượt
* Song thủ lô : 79-97 ăn lô 79
* Xiên 2 Víp : 24-95 ăn lô 24
* Đề 8 số : 40 42 43 44 45 46 47 48 trượt
⋆ Ngày 16/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 30 ăn lô 30
* Song thủ lô : 14-41 ăn lô 14-41X2
* Xiên 2 Víp :57-65 trượt
* Đề 8 số : 30 32 34 35 36 37 38 39 trượt
⋆ Ngày 15/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 trượt
* Song thủ lô : 23 32 ăn lô 32
* Xiên 2 Víp : 17 95 ăn lô 95
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 trượt
⋆ Ngày 14/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 02 trượt
* Song thủ lô : 56-65 ăn lô 56
* Xiên 2 Víp : 16-38 trượt
* Đề 8 số : 60-61-62-63-64-65-66-67 trượt
⋆ Ngày 13/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 ăn lô 05
* Song thủ lô : 19-91 ăn lô 91
* Xiên 2 Víp : 20-38 trượt
* Đề 8 số : 00-01-02-03-04-05-06-07 trượt
⋆ Ngày 12/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 09 trượt
* Song thủ lô : 17 71 ăn lô 71
* Xiên 2 Víp : 54 97 ăn lô 97
* Đề 8 số : 00 02 04 05 06 07 08 09 ăn đề 02
⋆ Ngày 11/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 trượt
* Song thủ lô : 14 41 ăn lô 41
* Xiên 2 Víp : 59 90 ăn xiên 59 90
* Đề 8 số : 30 31 32 33 35 36 37 38 trượt
⋆ Ngày 10/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 67 ăn lô 67
* Song thủ lô : 34-43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 39 98 trượt
* Đề 8 số : 90 91 92 93 95 96 97 98 ăn đề 96
⋆ Ngày 09/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 24-42 ăn lô 42X2
* Xiên 2 Víp : 13 70 ăn lô 70
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 08/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 trượt
* Song thủ lô : 17 71 ăn lô 71X2
* Xiên 2 Víp : 83 93 ăn xiên 83 93
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 ăn đề 81
⋆ Ngày 07/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 trượt
* Song thủ lô : 04 40 ăn lô 40X2
* Xiên 2 Víp : 18 75 trượt
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 68 ăn đề 60
⋆ Ngày 06/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 04 ăn lô 04
* Song thủ lô : 36 63 trượt
* Xiên 2 Víp : 08 85 ăn lô 08
* Đề 8 số : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 ăn đề 04
⋆ Ngày 05/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 48-84 trượt
* Xiên 2 Víp : 27-38 ăn lô 27
* Đề 8 số : 40-41-42-45-46-47-48-49 ăn đề 47
⋆ Ngày 04/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 18 ăn lô 18
* Song thủ lô : 35-53 ăn lô 35-53
* Xiên 2 Víp : 48-87 ăn lô 87
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 16 18 19 ăn đề 18
⋆ Ngày 03/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 28 ăn lô 28X2
* Song thủ lô : 03-30 trượt
* Xiên 2 Víp : 41 51 ăn lô 41
* Đề 8 số : 90 91 92 93 94 95 96 98 trượt
⋆ Ngày 02/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 38 trượt
* Song thủ lô : 03-30 ăn lô 30
* Xiên 2 Víp : 27-86 ăn lô 86
* Đề 8 số : 00-02-03-04-05-07-08-09 trượt
⋆ Ngày 01/05/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 90 trượt
* Song thủ lô : 35-53 trượt
* Xiên 2 Víp :16-03 ăn lô 16
* Đề 8 số : 41-42-43-44-45-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 30/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 26 trượt
* Song thủ lô : 14-41 trượt
* Xiên 2 Víp : 02-95 trượt
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 17 trượt
⋆ Ngày 29/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 73 trượt
* Song thủ lô : 03 30 ăn lô 03 30
* Xiên 2 Víp : 17 42 trượt
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 48 49 trượt
⋆ Ngày 28/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 03 ăn lô 38
* Song thủ lô : 29 92 ăn lô 41
* Xiên 2 Víp : 35 75 trượt
* Đề 8 số : 30 31 33 34 35 36 37 39 trượt
⋆ Ngày 27/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 38
* Song thủ lô : 35-53 ăn lô 41
* Xiên 2 Víp : 13 83 trượt
* Đề 8 số : 31-32-33-34-36-37-38-39 trượt
⋆ Ngày 26/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 16 trượt
* Song thủ lô : 23-32 trượt
* Xiên 2 Víp : 05-63 ăn lô 03
* Đề 8 số : 60 61 62 64 65 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 25/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 41 trượt
* Song thủ lô : 57-75 ăn lô 57
* Xiên 2 Víp : 09-46 ăn lô 09
* Đề 8 số : 30-31-33-34-35-36-38-39 trượt
⋆ Ngày 24/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 18 trượt
* Song thủ lô : 12 21 ăn lô 21
* Xiên 2 Víp : 09 96 ăn lô 09
* Đề 8 số : 00-01-02-03-04-05-06-07 ăn đề 05
⋆ Ngày 23/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 38 ăn lô 38
* Song thủ lô : 47-74 trượt
* Xiên 2 Víp :06-63 ăn xiên 06-63
* Đề 8 số : 70-71-72-73-74-75-76-77 trượt
⋆ Ngày 22/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 18 trượt
* Song thủ lô : 25 52 ăn lô 52X2
* Xiên 2 Víp : 20 01 ăn lô 01
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 56 ăn đề 52
⋆ Ngày 21/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 21
* Song thủ lô : 45 54 trượt
* Xiên 2 Víp : 14 46 ăn xiên 14 46
* Đề 8 số : 40 42 43 44 45 46 48 49 trượt
⋆ Ngày 20/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 14 ăn lô 14
* Song thủ lô : 49 94 trượt
* Xiên 2 Víp : 23-93 ăn xiên 23X2-93
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 28 ăn đề 23
⋆ Ngày 19/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13X2
* Song thủ lô : 45 54 trượt
* Xiên 2 Víp : 27 90 ăn lô 90
* Đề 8 số : 40 42 43 44 45 46 47 48 trượt
⋆ Ngày 18/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 15 ăn lô 15
* Song thủ lô : 27-72 ăn lô 27
* Xiên 2 Víp : 86-96 ăn lô 86
* Đề 8 số : 90 91 92 93 95 97 98 99 trượt
⋆ Ngày 17/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 trượt
* Song thủ lô : 05 50 ăn lô 50
* Xiên 2 Víp : 76 16 ăn lô 76×2
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 trượt
⋆ Ngày 16/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 20 ăn lô 20
* Song thủ lô : 78 87 trượt
* Xiên 2 Víp : 70 80 ăn xiên 70 80
* Đề 8 số : 40 42 43 44 45 46 47 48 ăn đề 48
⋆ Ngày 15/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 42 ăn lô 42
* Song thủ lô : 57 75 ăn lô 75
* Xiên 2 Víp : 30 95 ăn lô 30
* Đề 8 số : 60 61 62 64 65 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 14/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 23 ăn lô 23
* Song thủ lô : 04 40 trượt
* Xiên 2 Víp : 49 81 ăn xiên 81 49
* Đề 8 số : 31 32 34 35 36 37 38 39 ăn đề 34
⋆ Ngày 13/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 19 ăn lô 19
* Song thủ lô : 25 52 trượt
* Xiên 2 Víp : 07 67 ăn xiên 07 67
* Đề 8 số : 40 41 42 43 45 46 47 48 trượt
⋆ Ngày 12/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 53 ăn lô 53
* Song thủ lô : 34 43 trượt
* Xiên 2 Víp : 97 85 ăn lô 97
* Đề 8 số : 80 82 83 84 85 86 87 88 trượt
⋆ Ngày 11/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 15 ăn lô 15
* Song thủ lô : 05 50 ăn lô 50
* Xiên 2 Víp : 56 96 ăn lô 96×2
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 trượt
⋆ Ngày 10/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 trượt
* Song thủ lô : 25 52 ăn lô 52×2
* Xiên 2 Víp :16 76 trượt
* Đề 8 số : 60 61 62 63 65 67 68 69 ăn đề 63
⋆ Ngày 09/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 98 ăn lô 98
* Song thủ lô : 02 20 ăn lô 02×2
* Xiên 2 Víp : 86 43ăn lô 43
* Đề 8 số : 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
⋆ Ngày 08/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 ăn lô 54
* Song thủ lô : 35 53 trượt
* Xiên 2 Víp : 70 90ăn lô 70
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 78 trượt
⋆ Ngày 07/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 15 trượt
* Song thủ lô : 37 73 trượt
* Xiên 2 Víp : 72 86ăn xiên 72 86
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 ăn đề 36
⋆ Ngày 06/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 ăn lô 25
* Song thủ lô : 17 71 ăn lô 71
* Xiên 2 Víp : 89 41ăn lô 89
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 05/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 trượt
* Song thủ lô : 25 52 ăn lô 25 52
* Xiên 2 Víp : 04 81ăn lô 81
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 ăn đề 26
⋆ Ngày 04/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 59 95 ăn lô 59×2
* Xiên 2 Víp : 47 97 trượt
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 03/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 14 trượt
* Song thủ lô : 34 43 trượt
* Xiên 2 Víp : 45 32 ăn xiên 45 32×2
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 trượt
⋆ Ngày 02/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 64 trượt
* Song thủ lô : 24 42 ăn lô 24
* Xiên 2 Víp : 70 90 ăn xiên 70 90
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 67 trượt
⋆ Ngày 01/04/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 32 trượt
* Song thủ lô : 67 76 ăn lô 76
* Xiên 2 Víp : 09 16 ăn lô 09×2
* Đề 8 số : 40 42 44 45 46 47 48 49 ăn đề 44
⋆ Ngày 31/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 08 ăn lô 08
* Song thủ lô : 13-31 trượt
* Xiên 2 Víp : 67-79 ăn lô 67
* Đề 8 số : 40 42 43 44 45 46 47 48 trượt
⋆ Ngày 30/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 09 trượt
* Song thủ lô : 46 64 ăn lô 64
* Xiên 2 Víp : 70 97 ăn lô 70
* Đề 8 số : 20 22 23 24 25 26 27 28 trượt
⋆ Ngày 29/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 14 trượt
* Song thủ lô : 56-65 ăn lô 56×2
* Xiên 2 Víp : 64 74 ăn lô 74
* Đề 8 số : 41 42 43 44 45 46 47 49 trượt
⋆ Ngày 28/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 17 ăn lô 17
* Song thủ lô : 34 43 ăn lô 43
* Xiên 2 Víp : 54 14 trượt
* Đề 8 số : 40 42 43 44 45 46 47 48 trượt
⋆ Ngày 27/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 24 trượt
* Song thủ lô : 03-30 ăn lô 30×3
* Xiên 2 Víp : 62-12 trượt
* Đề 8 số : 30-31-32-33-34-35-36-37 ăn đề 30
⋆ Ngày 26/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 trượt
* Song thủ lô : 25-52 ăn lô 52
* Xiên 2 Víp : 73-93 ăn lô 73
* Đề 8 số : 30-31-32-33-34-35-36-37 trượt
⋆ Ngày 25/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 64 ăn lô 64
* Song thủ lô : 78-87 trượt
* Xiên 2 Víp : 68-98 ăn xiên 68-98
* Đề 8 số : 30-31-32-33-34-35-36-37 trượt
⋆ Ngày 24/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 ăn lô 40
* Song thủ lô : 69 96 ăn lô 69 96
* Xiên 2 Víp :08 38 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 57 59 ăn đề 57
⋆ Ngày 23/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 ăn lô 54
* Song thủ lô : 79 97 ăn lô 97
* Xiên 2 Víp :02 45 trượt
* Đề 8 số : 71 72 37 74 75 76 78 79 trượt
⋆ Ngày 22/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13
* Song thủ lô : 58-85 trượt
* Xiên 2 Víp :82-94 ăn lô 94
* Đề 8 số : 50-51-52-53-54-55-56-58 trượt
⋆ Ngày 21/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 24 trượt
* Song thủ lô : 48 84 ăn lô 48 83
* Xiên 2 Víp :86 96 ăn lô 86
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 trượt
⋆ Ngày 20/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 trượt
* Song thủ lô : 38 83 ăn lô 38 83
* Xiên 2 Víp :34 84 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 19/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 23 ăn lô 23
* Song thủ lô : 79 97 trượt
* Xiên 2 Víp : 91 43 ăn xiên 91 43
* Đề 8 số : 60 63 64 65 66 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 18/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 47 ăn lô 47
* Song thủ lô : 06 60 ăn lô 60
* Xiên 2 Víp : 90 76 trượt
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 78 ăn đề 70
⋆ Ngày 17/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 trượt
* Song thủ lô : 05 50 ăn lô 05 50
* Xiên 2 Víp : 18-86 ăn xiên 18 86
* Đề 8 số : 60 63 64 65 66 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 16/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 28 trượt
* Song thủ lô : 18 81 ăn lô 81
* Xiên 2 Víp : 80 95 ăn lô 95
* Đề 8 số : 50 52 54 55 56 57 58 59 trượt
⋆ Ngày 15/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 21
* Song thủ lô : 67 76 trượt
* Xiên 2 Víp : 85 95 ăn lô 85
* Đề 8 số : 21 22 23 24 25 26 27 28 ăn đề 24
⋆ Ngày 14/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 20 ăn lô 20
* Song thủ lô : 35 53 ăn lô 35
* Xiên 2 Víp : 24 14 trượt
* Đề 8 số : 51 52 53 54 55 56 57 58 trượt
⋆ Ngày 13/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 10 ăn lô 10
* Song thủ lô : 34 43 trượt
* Xiên 2 Víp : 45 80 ăn lô 80
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 78 ăn đề 75
⋆ Ngày 12/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 03 ăn lô 03
* Song thủ lô : 47 74 ăn lô 47
* Xiên 2 Víp : 52 95 ăn lô 95
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 11/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 ăn lô 05×2
* Song thủ lô : 36 63 trượt
* Xiên 2 Víp : 94 85 ăn lô 94×2
* Đề 8 số : 41-42-43-45-46-47-48-49 trượt
⋆ Ngày 10/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 ăn lô 12
* Song thủ lô : 13-31 trượt
* Xiên 2 Víp : 79-23 ăn lô 79
* Đề 8 số : 12-21-23-32-34-43-35-53 trượt
⋆ Ngày 09/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 21
* Song thủ lô : 48-84 trượt
* Xiên 2 Víp : 38-43 ăn lô 38
* Đề 8 số : 01-10-02-20-03-30-05-50 ăn đề 05
⋆ Ngày 08/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 37 trượt
* Song thủ lô : 78-87 ăn lô 87
* Xiên 2 Víp : 12-90 ăn xiên 12-90
* Đề 8 số : 80-81-82-83-84-85-86-87 ăn đề 87
⋆ Ngày 07/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 30 ăn lô 30
* Song thủ lô : 08 80 trượt
* Xiên 2 Víp : 12 92 ăn lô 92
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 06/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 08 80 ăn lô 08
* Xiên 2 Víp : 78 90 trượt
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 05/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 52 trượt
* Song thủ lô : 79-97 trượt
* Xiên 2 Víp : 69-82 ăn lô 69
* Đề 8 số : 60-61-62-63-64-66-67-68 trượt
⋆ Ngày 04/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 01 trượt
* Song thủ lô : 49 94 trượt
* Xiên 2 Víp : 61 95 trượt
* Đề 8 số : 70 71 73 74 75 76 77 78 trượt
⋆ Ngày 03/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35ăn lô 35
* Song thủ lô : 07 70 ăn lô 07
* Xiên 2 Víp : 58 90 ăn lô 58
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 56 57 58 ăn đề 56
⋆ Ngày 02/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 42 trượt
* Song thủ lô : 69 96 ăn lô 69 96×2
* Xiên 2 Víp : 13 98 ăn lô 98
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 trượt
⋆ Ngày 01/03/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 28 trượt
* Song thủ lô : 03 30 ăn lô 03
* Xiên 2 Víp : 92 60 ăn lô 92×2
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 trượt
⋆ Ngày 28/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 15 ăn lô 15
* Song thủ lô : 46 64 ăn lô 46
* Xiên 2 Víp :09 71 trượt
* Đề 8 số : 21 23 24 25 26 27 28 29 ăn đề 27
⋆ Ngày 27/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 trượt
* Song thủ lô : 78 87 ăn lô 78
* Xiên 2 Víp : 83 98 ăn lô 98
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 trượt
⋆ Ngày 26/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 28 ăn lô 28
* Song thủ lô : 35 53 trượt
* Xiên 2 Víp :71 78 ăn lô 71×2
* Đề 8 số : 60 61 62 62 63 64 65 68 ăn đề 60
⋆ Ngày 25/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 43 trượt
* Song thủ lô : 46 64 ăn lô 64×2
* Xiên 2 Víp : 15 87 ăn lô 15×2
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 17 ăn đề 15
⋆ Ngày 24/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 41 ăn lô 41
* Song thủ lô : 59 95 ăn lô 95
* Xiên 2 Víp : 34 84 trượt
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 trượt
⋆ Ngày 23/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 31 trượt
* Song thủ lô : 69 96 ăn lô 69
* Xiên 2 Víp : 39 90 ăn lô 90×2
* Đề 8 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 trượt
⋆ Ngày 22/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 28 ăn lô 28
* Song thủ lô : 69 96 trượt
* Xiên 2 Víp : 09 19 ăn lô 09×2
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 ăn đề 57
⋆ Ngày 21/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 trượt
* Song thủ lô : 17-71 ăn lô 17×2
* Xiên 2 Víp : 58-86 ăn lô 86×2
* Đề 8 số : 80 81 82 83 85 86 87 88 ăn đề 81
⋆ Ngày 20/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 trượt
* Song thủ lô : 58-85 ăn lô 58-85
* Xiên 2 Víp : 24 94 trượt
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 ăn đề 75
⋆ Ngày 19/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 ăn lô 35
* Song thủ lô : 48 84 ăn lô 48
* Xiên 2 Víp : 09 75 ăn lô 75
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 18/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 29 ăn lô 29
* Song thủ lô : 01 10 ăn lô 10
* Xiên 2 Víp : 58 96 ăn xiên 58 96
* Đề 8 số : 81 82 83 84 85 86 87 89 trượt
⋆ Ngày 17/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 50 ăn lô 50
* Song thủ lô : 19 91 ăn lô 91
* Xiên 2 Víp : 98 60 ăn lô 98
* Đề 8 số : 31 32 34 35 36 37 38 39 ăn đề 35
⋆ Ngày 16/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 74 ăn lô 74
* Song thủ lô : 15 51 trượt
* Xiên 2 Víp : 40 95 ăn xiên 40 95
* Đề 8 số : 81 82 83 84 85 86 87 89 trượt
⋆ Ngày 15/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 21 ăn lô 21
* Song thủ lô : 34 43 trượt
* Xiên 2 Víp : 80 91 ăn lô 80
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 56 57 58 ăn đề 58
⋆ Ngày 14/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13
* Song thủ lô : 57 75 trượt
* Xiên 2 Víp : 37 91 ăn xiên 37 91
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 trượt
⋆ Ngày 13/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 30 trượt
* Song thủ lô : 38 83 ăn lô 38
* Xiên 2 Víp : 45 96 ăn lô 96
* Đề 8 số : 00 01 02 03 04 05 06 07 trượt
⋆ Ngày 12/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 ăn lô 35
* Song thủ lô : 37 73 trượt
* Xiên 2 Víp : 61 09 ăn lô 09
* Đề 8 số : 00 02 03 04 05 06 07 08 trượt
⋆ Ngày 11/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 23 ăn lô 23
* Song thủ lô : 57 75 trượt
* Xiên 2 Víp : 13 28 ăn lô 13×3
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 trượt
⋆ Ngày 10/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 25 52 ăn lô 52
* Xiên 2 Víp : 98 61 ăn lô 61
* Đề 8 số : 81 82 83 84 85 86 87 89 trượt
⋆ Ngày 09/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 90 ăn lô 90
* Song thủ lô : 13-31 ăn lô 13
* Xiên 2 Víp : 29-48 trượt
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 ăn đề 37
⋆ Ngày 08/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 92 ăn lô 92
* Song thủ lô : 15-51 ăn lô 15
* Xiên 2 Víp : 32 83 ăn lô 83
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 trượt
⋆ Ngày 07/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 16 ăn lô 16
* Song thủ lô : 37-73 trượt
* Xiên 2 Víp : 45 34 ăn lô 45
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 06/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 38 trượt
* Song thủ lô : 12-21 trượt
* Xiên 2 Víp : 06-42 trượt
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 trượt
⋆ Ngày 05/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 76 trượt
* Song thủ lô : 07-70 trượt
* Xiên 2 Víp : 97 18 trượt
* Đề 8 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 ăn đề 94
⋆ Ngày 04/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 81 trượt
* Song thủ lô : 01 10 ăn lô 10
* Xiên 2 Víp : 35 48 ăn lô 48
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 47 48 ăn đề 48
⋆ Ngày 03/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 ăn lô 12
* Song thủ lô : 56-65 trượt
* Xiên 2 Víp : 01-81 trượt
* Đề 8 số : 80 81 83 84 85 86 87 88 trượt
⋆ Ngày 02/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 05 trượt
* Song thủ lô : 17 71 trượt
* Xiên 2 Víp : 07 23 trượt
* Đề 8 số : 91 92 93 94 95 96 97 98 trượt
⋆ Ngày 01/02/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 12 ăn lô 12
* Song thủ lô : 89 98 ăn lô 89
* Xiên 2 Víp : 34 91 trượt
* Đề 8 số : ̃41 43 44 45 46 47 48 49 trượt
⋆ Ngày 31/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 01 ăn lô 01
* Song thủ lô : 49 94 ăn lô 49
* Xiên 2 Víp : 21 75 ăn xiên 21 75
* Đề 8 số : ̃71 72 73 74 75 76 78 79 trượt
⋆ Ngày 30/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 37 ăn lô 37
* Song thủ lô : 24 42 ăn lô 24×2
* Xiên 2 Víp : 67 97 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 29/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 54 ăn lô 54
* Song thủ lô : 67 76 trượt
* Xiên 2 Víp : 23 93 ăn xiên 23 93
* Đề 8 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 trượt
⋆ Ngày 28/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 13 ăn lô 13×2
* Song thủ lô : 36 63 ăn lô 36
* Xiên 2 Víp : 78 81 ăn lô 81×2
* Đề 8 số : 10 11 12 13 14 15 16 18 trượt
⋆ Ngày 27/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 26 ăn lô 26
* Song thủ lô : 37 73 trượt
* Xiên 2 Víp : 70 52 ăn lô 70×2
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 57 59 ăn đề 59
⋆ Ngày 26/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 ăn lô 40
* Song thủ lô : 25 52 ăn lô 25
* Xiên 2 Víp : 04 41 ăn lô 04
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 trượt
⋆ Ngày 25/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 10 ăn lô 10
* Song thủ lô : 04 40 ăn lô 40
* Xiên 2 Víp : 12 32 ăn lô 12
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 ăn đề 71
⋆ Ngày 20/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 67 ăn lô 67×2
* Song thủ lô : 36 63 trượt
* Xiên 2 Víp : 25 38 ăn lô 38×3
* Đề 8 số : 70 71 72 73 75 76 77 78 trượt
⋆ Ngày 19/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 25 ăn lô 25
* Song thủ lô : 36 63 ăn lô 63×2
* Xiên 2 Víp : 81 14 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 55 57 58 59 ăn đề 57
⋆ Ngày 18/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 ăn lô 35×3
* Song thủ lô : 57 75 trượt
* Xiên 2 Víp : 81 14 ăn lô 81
* Đề 8 số : 80 81 83 85 86 87 88 89 trượt
⋆ Ngày 17/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 40 trượt
* Song thủ lô : 03 30 trượt
* Xiên 2 Víp : 54 73 trượt
* Đề 8 số : 50 51 52 53 54 55 58 59 trượt
⋆ Ngày 16/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 07 ăn lô 07
* Song thủ lô : 23 32 ăn lô 32 23×2
* Xiên 2 Víp : 42 72 trượt
* Đề 8 số : 60 61 62 63 64 65 66 67 ăn đề 60
⋆ Ngày 15/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 41 ăn lô 41
* Song thủ lô : 12 21 ăn lô 12 21
* Xiên 2 Víp : 40 64 ăn lô 64
* Đề 8 số : 20 21 24 25 26 27 28 29 ăn đề 21
⋆ Ngày 14/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 42 trượt
* Song thủ lô : 37 73 ăn lô 37
* Xiên 2 Víp : 42 56 ăn xiên 42 56
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 ăn đề 40
⋆ Ngày 13/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 35 trượt
* Song thủ lô : 26 62 ăn lô 62×4
* Xiên 2 Víp : 48 92 ăn lô 92
* Đề 8 số : 70 72 73 74 75 76 78 79 trượt
⋆ Ngày 12/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 47 ăn lô 47×2
* Song thủ lô : 07 70 ăn lô 70
* Xiên 2 Víp : 37 63 trượt
* Đề 8 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 trượt
⋆ Ngày 11/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 82 trượt
* Song thủ lô : 05 50 trượt
* Xiên 2 Víp : 35 73 trượt
* Đề 8 số : 71 72 73 74 76 77 78 79 trượt
⋆ Ngày 10/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 86 ăn lô 86
* Song thủ lô : 19 91 ăn lô 91
* Xiên 2 Víp : 73 02 trượt
* Đề 8 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 ăn đề 91
⋆ Ngày 09/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 34 ăn lô 34
* Song thủ lô : 19 91 ăn lô 91
* Xiên 2 Víp : 25 70 ăn xiên 25 70
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 trượt
⋆ Ngày 08/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 57 ăn lô 57
* Song thủ lô : 07 70 trượt
* Xiên 2 Víp : 31 82 ăn lô 82
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 46 47 ăn đề 40
⋆ Ngày 07/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 50 ăn lô 50×2
* Song thủ lô : 48 84 ăn lô 48×2
* Xiên 2 Víp : 13 06 ăn xiên 06 13
* Đề 8 số : 90 91 92 93 95 96 97 98 ăn đề 97
⋆ Ngày 06/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 31 ăn lô 31
* Song thủ lô : 24 42 ăn lô 42
* Xiên 2 Víp : 74 94 trượt
* Đề 8 số : 70 71 72 73 74 75 76 78 ăn đề 70
⋆ Ngày 05/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 91 ăn lô 91×3
* Song thủ lô : 45 54 trượt
* Xiên 2 Víp : 78 98 ăn xiên 78 98
* Đề 8 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 trượt
⋆ Ngày 04/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 67 ăn lô 67
* Song thủ lô : 05 50 ăn lô 05
* Xiên 2 Víp : 92 56 ăn lô 92
* Đề 8 số : 61 62 63 64 65 67 68 69 trượt
⋆ Ngày 03/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 17 trượt
* Song thủ lô : 45 54 ăn lô 45 54
* Xiên 2 Víp : 13 81 ăn lô 81
* Đề 8 số : 40 41 42 43 44 45 47 49 ăn đề 49
⋆ Ngày 02/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 07 ăn lô 07
* Song thủ lô : 69 96 ăn lô 69
* Xiên 2 Víp : 42 98 ăn lô 42
* Đề 8 số : 61 62 63 64 65 67 68 69 ăn đề 65
⋆ Ngày 01/01/2023 combo víp :
* Bạch thủ lô : 64 ăn lô 64
* Song thủ lô : 14 41 ăn lô 14
* Xiên 2 Víp : 05 98 ăn lô 05
* Đề 8 số : 71 72 73 74 75 76 78 79 trượt

Cùng chuyên mục

Soi Cầu Lô Độc Thủ Siêu VIP Cao Cấp Soi Cầu Lô Độc Thủ Siêu VIP Cao Cấp

SOI CẦU SIÊU LÔ CAO CẤP ❁ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở

Soi Cầu Song Thủ Lô VIP Cao Cấp Soi Cầu Song Thủ Lô VIP Cao Cấp

❁ Bạn là người đang muốn tìm cặp lô miền bắc đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh cặp lô nào để chiến

Soi Cầu Cặp Lô Xiên 2 Bao Lô Cao Cấp Soi Cầu Cặp Lô Xiên 2 Bao Lô Cao Cấp

SOI CẦU XIÊN 2 CAO CẤP ❁ Bạn là người đang muốn tìm cặp lô xiên 2 miền bắc đẹp nhất để chơi lô xiên 2 trong ngày hôm nay

Soi Cầu Dàn Đề 2 Số Cực Chuẩn Cao Cấp Soi Cầu Dàn Đề 2 Số Cực Chuẩn Cao Cấp

SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP ❁ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành

Soi Cầu 3 Đầu Đề Siêu Chuẩn Miền Bắc Soi Cầu 3 Đầu Đề Siêu Chuẩn Miền Bắc

Soi Cầu 3 Đầu Đề Siêu Chuẩn Miền Bắc ❁ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ